Spring naar de inhoud
News

Een blik op onze cases en de juridische actualiteit.

Federal learning account

Vanaf 01 april 2024 is er een bijkomende verplichting om opleidingen te registreren in het “Federal Learining account”. Het Federal Learning Account is een nieuwe…

Lees meer

Nieuw wetsvoorstel ter bescherming van werknemers die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan.

De commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van het Belgische Parlement heeft op 5 februari 2024 een wetsvoorstel goedgekeurd om betere bescherming te…

Lees meer

Aanstellen vertrouwenspersoon: nieuwe verplichtingen vanaf 1 december 2023

Een aantal dagen terug werd de wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet bevat een aantal…

Lees meer

Wateroverlast – Wat indien de werknemer zijn job niet meer kan uitvoeren ?

Wat zijn de mogelijke opties indien de werknemer door wateroverlast niet in staat is om te komen werken, bijvoorbeeld door ondergelopen straten of wegens…

Lees meer

Maximaal 13 weken opzeggingstermijn bij elke opzegging door werknemer

Vanaf 28 oktober 2023 zullen nieuwe opzeggingstermijnen gelden bij opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer.  In alle situaties zal de opzeggingstermijn die de…

Lees meer

Imago-schadende Facebook-post voorafgaand aan bedrijfsovername kan leiden tot een ontslag om dringende reden”

Recent diende het Arbeidshof zich uit te spreken over de rechtmatigheid van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst om dringende reden van een werknemer die…

Lees meer

Akkoord over koopkrachtpremie voor het grootste paritair comité van het land.

Meer dan een half miljoen werknemers uit PC 200 maken kans op een koopkrachtpremie die kan oplopen tot 375€.

Lees meer