Spring naar de inhoud
Keer terug naar Nieuws

Wateroverlast – Wat indien de werknemer zijn job niet meer kan uitvoeren ?

Wat zijn de mogelijke opties indien de werknemer door wateroverlast niet in staat is om te komen werken, bijvoorbeeld door ondergelopen straten of wegens het stilleggen van het treinverkeer, of indien hijzelf wateroverlast in zijn eigen woning ondervindt en daardoor niet kan komen werken ?

We geven hier een overzicht van de mogelijke gevolgen.

  • Meldingsplicht

Eerst en vooral geldt er een meldingsplicht in hoofde van de werknemer die niet op het werk kan geraken omdat er zich schade aan zijn woning heeft voorgedaan en hij de schade zoveel mogelijk wil beperken of omdat hij omringd of versperd is door water.

De werknemer dient zijn werkgever zo spoedig mogelijk te verwittigen. Indien hij nalaat dit te doen is hij ongewettigd afwezig.

  • Verlof om dwingende reden

Bij ernstige materiële beschadiging aan zijn bezittingen, zoals schade aan de woning door de overstromingen, kan de werknemer ook verlof om dwingende redenen opnemen.

De CAO nr. 45 somt immers als dwingende reden op “ernstige materiele beschadiging aan de bezittingen van de werknemer”. Dat verlof is er voor een niet te voorziene gebeurtenis die losstaat van het werk en waarvoor de werknemer dringend en noodzakelijk moet tussenkomen.

Indien de werknemer voltijds wordt tewerkgesteld, dan mag de werknemer maximaal 10 dagen per kalenderjaar verlof om dwingende reden opnemen. Wie deeltijds werkt krijgt een verminderd aantal dagen in verhouding tot zijn arbeidsprestaties. Tenzij anders is overeengekomen op sectoraal niveau of op ondernemingsniveau, worden deze dagen niet door de werkgever uitbetaald.

  • Tijdelijke werkloosheid

Indien de werknemer door het slechte weer niet op zijn werk kan geraken, aanvaardt de RVA dat alle tijdelijke werkloosheid door wateroverlast onder het begrip van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht valt (zowel voor arbeiders als bedienden).

Overmacht is een onvoorziene gebeurtenis, buiten de wil van de partijen, die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk onmogelijk maakt. Deze schorsing geeft geen recht op loon. De arbeidsovereenkomst wordt hierdoor enkel tijdelijk geschorst, maar niet beëindigd.

Deze situatie kan bijvoorbeeld voorkomen indien de werknemer door zwaar wateroverlast is getroffen en hij om deze reden onmogelijk kan gaan werken omdat hij niet op zijn werk kan geraken wegens ondergelopen straten. In tegenstelling tot het verlof om dwingende redenen, legt de wetgeving geen maximumtermijn op.

Ingeval van tijdelijke werkloosheid dient de werkgever de klassieke procedure te volgen ten opzichte van de RVA. Dit houdt in dat hij een voorafgaandelijke elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet versturen naar de RVA.

***

Samenvattend beschikt de werknemer over verschillende mogelijkheden om het hoofd te kunnen bieden aan het noodweer dat ons land teistert.

Voor verdere informatie of advies kan je steeds terecht bij Damien Stas de Richelle (senior partner), Sophie Nys (associate) en  Sander L. M. Parthoens (junior associate).

Bron: RVA-mededeling