Spring naar de inhoud
News

Een blik op onze cases en de juridische actualiteit.

Aanstellen vertrouwenspersoon: nieuwe verplichtingen vanaf 1 december 2023

Een aantal dagen terug werd de wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet bevat een aantal…

Lees meer

Wateroverlast – Wat indien de werknemer zijn job niet meer kan uitvoeren ?

Wat zijn de mogelijke opties indien de werknemer door wateroverlast niet in staat is om te komen werken, bijvoorbeeld door ondergelopen straten of wegens…

Lees meer

Maximaal 13 weken opzeggingstermijn bij elke opzegging door werknemer

Vanaf 28 oktober 2023 zullen nieuwe opzeggingstermijnen gelden bij opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer.  In alle situaties zal de opzeggingstermijn die de…

Lees meer

Het voorkooprecht van de Brusselse woninghuurder en de diverse woninghuurvormen in het Brussels Gewest

De Brusselse regering heeft het voorkooprecht van huurders bij de verkoop van hun huurwoning goedgekeurd.

Lees meer

Imago-schadende Facebook-post voorafgaand aan bedrijfsovername kan leiden tot een ontslag om dringende reden”

Recent diende het Arbeidshof zich uit te spreken over de rechtmatigheid van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst om dringende reden van een werknemer die…

Lees meer

Restrictions on rent indexation soon to end (but not entirely).

In the context of the 2022 energy crisis, each of the Belgian regional governments imposed limitations on the possibility to apply indexation on the…

Lees meer

Akkoord over koopkrachtpremie voor het grootste paritair comité van het land.

Meer dan een half miljoen werknemers uit PC 200 maken kans op een koopkrachtpremie die kan oplopen tot 375€.

Lees meer

Laurius benoemt drie nieuwe counsels.

Binnen Laurius zijn we enorm trots op hoe we investeren in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en op hun prestaties. Vandaar dat we…

Lees meer

Deadline om uw statuten in overeenstemming te brengen met het WVV – 31 december 2023!

De uiterlijke datum om de statuten van uw vennootschap of vereniging aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is…

Lees meer

Vandelanotte bundelt krachten met Callens, Pirenne, Theunissen & Co

Laurius heeft het accountancy- en revisorenkantoor Callens, Pirenne, Theunissen & Co bv met succes bijgestaan in een transactieproces waarbij zij werd overgenomen door sectorgenoot…

Lees meer