Spring naar de inhoud
Keer terug naar Nieuws

Imago-schadende Facebook-post voorafgaand aan bedrijfsovername kan leiden tot een ontslag om dringende reden”

Recent diende het Arbeidshof zich uit te spreken over de rechtmatigheid van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst om dringende reden van een werknemer die een imago-schadende reportage over zijn werkgever gepubliceerd had op zijn Facebook-profiel (Arbh. Brussel (6de K.), A.R. nr. 2020/AB/15).

De ex-werknemer, die actief was in de chemische industrie, stapte naar de rechter om de dringende reden aan te vechten, maar hij kreeg, in eerste en tweede aanleg, ongelijk.

De werknemer had op zijn Facebook-profiel een oude reportage gepost waarin melding werd gemaakt van besmetting onder het personeel (met chemische producten), net terwijl men de onderneming wou verkopen. Drie werkdagen na de “imago-schadende” post werd de arbeidsovereenkomst verbroken door de werkgever wegens “dringende reden”. De werknemer zou beweerd hebben dat de post een vergissing was, een “stommiteit”, maar de werkgever zag hierin een duidelijke intentie om schade te berokkenen, vooral dat alle werknemers de dag voor de post op de hoogte gesteld werden van het feit dat de onderneming verkocht werd aan een Zweedse overnemer.

In deze context beschouwde de werkgever, duidelijk terecht, dat dergelijk gedrag elke verdere samenwerking definitief en onmiddellijk onmogelijk heeft gemaakt, zelfs al werd de post in kwestie amper gedeeld en geliket. De foutieve handeling heeft dus blijkbaar weinig ophef veroorzaakt, maar dit doet, volgens het Arbeidshof van Brussel, geen afbreuk aan het schadelijk potentieel van de post. Dergelijke actie had de overnemer immers kunnen afschrikken, en/of in het ergste geval de overname kunnen verhinderen.

Ook het feit dat het profiel van de werknemer in kwestie niet publiek was (maar privé), is niet van belang. Eerdere rechtspraak bevestigde reeds dat een Facebook-account wordt beschouwd als een openbare site, ongeacht de accountinstellingen (privé of publiek).