Spring naar de inhoud
News

Een blik op onze cases en de juridische actualiteit.

Stilzwijgende huurhernieuwing: voor bepaalde of onbepaalde duur?

Artikel 1738 van het Oud Burgerlijk Wetboek, dat vandaag nog steeds van toepassing is op alle (gemeenrechtelijke) huurovereenkomsten, stelt dat wanneer een huurder, na…

Lees meer

Aansprakelijkheid voor de instorting van een gebouw (niet) afgeschaft

Artikel 1386 van het Oud Burgerlijk Wetboek bepaalt sedert jaar en dag dat de eigenaar van een gebouw aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt…

Lees meer

Het Vastgoedinformatieplatform (VIP)

Met het Vlaamse Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform (Belgisch Staatsblad van 29 december 2023) wordt een verdere stap gezet naar de…

Lees meer

Het voorkooprecht van de Brusselse woninghuurder en de diverse woninghuurvormen in het Brussels Gewest

De Brusselse regering heeft het voorkooprecht van huurders bij de verkoop van hun huurwoning goedgekeurd.

Lees meer

Restrictions on rent indexation soon to end (but not entirely).

In the context of the 2022 energy crisis, each of the Belgian regional governments imposed limitations on the possibility to apply indexation on the…

Lees meer