Fiscoloog bijdrage

Op 14 maart 2018 verscheen in de Fiscoloog een artikel van Philippe Hinnekens en Laurens Wellens dat een kritische analyse van het recente standpunt van Vlabel m.b.t. aanwasbedingen bevat.
Klik hier om het artikel te lezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mail: philippe.hinnekens@laurius.be en laurens.wellens@laurius.be of via telefoon: +32 2 313 87 87.

 

 

 

Select HR koopt Human Ventures, iStorm en Xpertize

Laurius adviseerde de aandeelhouders van Select HR bij de overname van de groep Human Ventures. Onder de namen iStorm en Xpertize rekruteert deze groep IT en  hogere profielen, handelt als headhunter en  plaatst projectmedewerkers zowel in IT als engineering in België, Luxemburg en Marokko.

De groep Select HR is actief in de Benelux en in de Verenigde Arabische Emiraten in de HR sector en biedt daarbij een brede waaier aan diensten waaronder interim voor blue en white collar, werving en selectie, project sourcing, consultancy, carrièrebegeleiding, outplacement, enz. Met deze nieuwe acquisitie verstevigt Select HR haar Belgische en  internationale aanwezigheid zowel op het vlak van executive profiles, als in de IT-sector.

Invoering van belastingvermindering voor investeringen in groeibedrijven

Op 7 februari 2018 verscheen in de Fiscoloog een artikel van Philippe Hinnekens en Laurens Wellens m.b.t. de invoering van belastingvermindering voor investeringen in groeibedrijven.
Klik hier om het artikel te lezen.
Voor meer informatie kunt u met hen contact opnemen via mail: philippe.hinnekens@laurius.be en laurens.wellens@laurius.be of via telefoon: +32 2 313 87 87.

Tax Alert

Nu de “effectentaks” definitief goedgekeurd is, geven we in deze tax alert de algemene toepassingsregels weer en gaan we nader in op de bijzondere toepassingsregels voor effectenrekeningen die aangehouden worden door meerdere personen, zoals bijvoorbeeld via een burgerlijke maatschap.

Select HR & Peps Interim

Laurius adviseerde de aandeelhouders van PEPS Intérim en Select HR als advocaat van de transactie in het kader van het samengaan van beide ondernemingen. De aandeelhouders zullen samen deze nieuw gevormde groep verder uitbouwen in Vlaanderen en Wallonië.

De groep is actief in de Benelux en in de Verenigde Arabische Emiraten in de HR sector en biedt daarbij een brede waaier aan diensten waaronder interim voor blue en white collar, werving en selectie, projectsourcing, consultancy, carrièrebegeleiding, outplacement, enz.

Nieuwsbrief Hervorming Erfrecht

Klik hier voor onze nieuwsbrief met betrekking tot de hervorming van het erfrecht, die in werking treedt op 1 september van dit jaar.

M.E.x.T. Group

Laurius begeleidde de oprichters – aandeelhouders van M.E.x.T. Group naar aanleiding van de investering door private equity speler Falcon Fund in de M.E.x.T. Group.
M.E.x.T. Group is een snel groeiend bedrijf dat EHBO-diensten en -producten levert aan bedrijven en instellingen in België, Nederland en Duitsland.
Beide oprichters blijven nauw betrokken bij de volgende groeifase.

Belangrijke wijziging voor kapitaalverminderingen na hervorming van de vennootschapsbelasting

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn er deze zomer een aantal belangrijke fiscale maatregelen aangekondigd. Eén daarvan betreft een wijziging van het fiscaal regime van kapitaalverminderingen en heeft een grote impact voor vennootschappen waarvan de aandelen aangehouden worden door natuurlijke personen en die een aanzienlijk kapitaal en aanzienlijke reserves/overgedragen winst hebben. Gelet op die impact kan eventueel overwogen worden om nog over te gaan tot een kapitaalvermindering voor het einde van dit jaar. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe wetgeving inzake fiscale regularisatie

Nu de samenwerkingsakkoorden tussen de Belgische staat en de verschillende gewesten m.b.t. de concrete toepassing van de nieuwe regularisatiewetgeving formeel goedgekeurd zijn, en deze dus haar volle uitwerking kan hebben,  hebben wij voor u een schematisch overzicht van de regelgeving en van de  verschillende toepassingsmogelijkheden opgesteld dat u hier weergegeven vindt.

Indien u hierbij nog vragen zou hebben, kan u steeds contact opnemen met Philippe Hinnekens of Laurens Wellens.

Familiebedrijf schenken in Brussel even interessant als in Vlaanderen

Tot voor kort had elk gewest zijn regels voor de schenking van familiebedrijven, maar sinds begin dit jaar zijn de regels in het Brussels Gewest een kopie van de Vlaamse, op enkele nuances na. Lees hier het volledige artikel dat verscheen in De Tijd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Philippe Hinnekens.