Spring naar de inhoud
Keer terug naar Nieuws

Onverwachte vennootschapsrechtelijke impact van de nieuwe Belgische regels inzake oneerlijke bedingen in ondernemingsovereenkomsten

Deze week heeft Sandro Christiaens (Junior Associate Corporate/M&A) zijn eerste bijdrage geleverd aan de rechtsleer. In zijn artikel gepubliceerd door het Rechtskundig Weekblad geeft Sandro een analyse van het toepassingsgebied van de nieuwe Belgische regels inzake oneerlijke bedingen in B2B-overeenkomsten vanuit een vennootschapsrechtelijk perspectief. Aangezien de nieuwe regels van toepassing zijn op alle ondernemingsovereenkomsten (op enkele uitzonderingen na), kan dit ook gevolgen hebben voor aandeelhoudersovereenkomsten. Bovendien rijst de vraag in hoeverre de statuten (en in het algemeen het vennootschapsrecht) door deze nieuwe regels worden beïnvloed. Of een dergelijke uitgebreide toepassing wenselijk is, staat evenwel ter discussie.

Referentie: S. CHRISTIAENS, “Vennootschapsrechtelijke bedenkingen bij de B2B-Wet van 4 april 2019”, RW 2020, nr. 39, 1554-1557.