Spring naar de inhoud
Keer terug naar Nieuws

Belangrijke wijziging voor kapitaalverminderingen na hervorming van de vennootschapsbelasting

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn er deze zomer een aantal belangrijke fiscale maatregelen aangekondigd. Eén daarvan betreft een wijziging van het fiscaal regime van kapitaalverminderingen en heeft een grote impact voor vennootschappen waarvan de aandelen aangehouden worden door natuurlijke personen en die een aanzienlijk kapitaal en aanzienlijke reserves/overgedragen winst hebben. Gelet op die impact kan eventueel overwogen worden om nog over te gaan tot een kapitaalvermindering voor het einde van dit jaar. Klik hier voor meer informatie.