Spring naar de inhoud
Keer terug naar Nieuws

Nieuwe toelichting over de gunstregeling voor familiebedrijven inzake schenk- en erfbelasting

De Vlaamse Belastingadministratie heeft eind verleden jaar een Omzendbrief gepubliceerd waarin ze nadere toelichting verschaft over de gunstregeling inzake schenk- en erfbelasting op familiebedrijven in Vlaanderen. In een recente bijdrage in Fiscoloog gaan wij nader in op de voornaamste wijziging die tot uiting komt in de Omzendbrief en die betrekking heeft op schenkingen onder opschortende voorwaarde van een familiebedrijf.
Tevens is dit de aanleiding geweest om onze toelichting bij de gunstregeling aan te passen aan de administratieve verduidelijkingen en in een nieuwe nieuwsbrief te gieten.

Hierbij vindt u de nieuwsbrief en een kopie van ons artikel in Fiscoloog.

Indien u daarover vragen zou hebben of overleg zou willen plegen, aarzel niet om Philippe Hinnekens te contacteren.