Spring naar de inhoud
Keer terug naar Nieuws

Fiscale nieuwsbrief juli 2015

Traditiegetrouw wordt er opnieuw, net voor het zomerreces, een programmawet of -decreet goedgekeurd met daarin een batterij aan fiscale maatregelen. In het federale ontwerp van Programmawet, zoals goedgekeurd door de Commissie voor de Financiën en de Begroting op 30 juni 2015, springen vooral de kaaimantaks, de karaattaks, de uitbreiding van de liquidatiereserve en de ‘tax shelter’ voor startende ondernemingen in het oog. De Vlaamse regering heeft in het Programmadecreet van 30 juni 2015 op haar beurt besloten tot een verlaging van de schenkbelasting op onroerende goederen en de afschaffing van de sterfhuisclausule. In navolging van onze vorige nieuwsbrief, spitsen we ons ook in deze nieuwsbrief toe op twee nieuwe maatregelen die in het bijzonder KMO’s en vermogens- en successieplanning aanbelangen.

Klik hier om verder te lezen.