Olivia Vansteelant
ADVOCAAT

Olivia, advocaat, is lid van de vakgroep Arbeidsrecht en zij adviseert en vertegenwoordigt cliënten op het gebied van het collectief en individueel arbeidsrecht. Zij begeleidt ondernemingen met betrekking tot individuele en collectieve ontslagen, arbeidsrechtelijke aspecten bij overnames en fusies, onderhandelingen met werknemersvertegenwoordigers, werknemersvoordelen en pensioenplannen, alsook expatstatuten en gerechtelijke geschillen voor de Belgische arbeidsrechtbanken en hoven.

Olivia lid van de Nederlandse orde van advocaten bij de balie van Brussel sinds 2017. Zij behaalde haar Master in de rechten aan de K.U. Leuven (2015) en een LL.M. in Internationaal en Europees recht aan de Vrije Universiteit Brussel (2016). Olivia is voorzitter van de Jong Advocaten Brussel (2020-2021).

T : +32 2 313 87 87

E : olivia.vansteelant@laurius.be