Michael Bollen MRICS
VENNOOT

Michael Bollen legt zich toe op het transactionele vastgoed (corporate real estate) en hij leidt het vastgoedteam vanuit Brussel. Hij heeft specifieke ervaring in overdrachten en structurering van vastgoed en vastgoedvennootschappen, vestiging van zakelijke rechten, joint ventures, huur, onroerende leasing, vastgoedfinanciering en vastgoedgeschillen. Hij begeleidt institutionele en private investeerders, gereglementeerde vastgoedvennootschappen, vastgoedfondsen en ontwikkelaars in logistieke gebouwen, winkelvastgoed, studentenhuisvesting, zorgvastgoed, kantoren, hotels en residentieel vastgoed. Hij adviseert daarnaast eindgebruikers van vastgoed in het kader van hun vastgoedvereisten, zoals op het vlak van kantoor- en winkelhuren, desinvesteringen, sale & lease backs en herlocalisaties. Michael publiceerde artikels over vastgoedrecht, due diligence en precontractuele aansprakelijkheid.

Michael studeerde rechten aan de KU Leuven (1995), Master in Business Law (Universiteit Antwerpen, 1999), Vennootschapsrecht (KUBrussel, 2001), Vastgoedkunde (KULAK, 2004) en Corporate Finance (Leuven School of Business and Economics, KULeuven, 2007). Hij is lid van Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel sinds 1996. Michael is lid (Member) van het Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

T : +32 2 313 87 87

E : michael.bollen@laurius.be