Jolien Loos
ADVOCAAT

Jolien heeft een ruime ervaring in het voeren van commerciële en vennootschapsgeschillen. Daarnaast verleent Jolien juridische bijstand en advies in alle aspecten van het handels- en vennootschapsrecht. Zo begeleidt Jolien cliënten bij het opstellen en negotiëren van verschillende types van commerciële en vennootschapsrechtelijke overeenkomsten (o.m. koop-verkoop, huur, distributie, agentuur, leningen, koop-verkoopovereenkomsten voor aandelen of activa, aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten en andere transactionele juridische documenten), verricht zij juridische due diligence onderzoeken, en begeleidt zij verschillende vennootschappen bij hun dagdagelijkse werking (corporate house keeping).

Jolien is sedert 2011 ingeschreven aan de balie te Antwerpen. Zij is Master in de Rechten (Antwerpen) en behaalde een LL.M. in International Commercial Law (Universiteit van Aberdeen, Schotland).

T : +32 3 260 88 00

E : jolien.loos@laurius.be