Skip to content
Go back to News

Tax Alert

Nu de “effectentaks” definitief goedgekeurd is, geven we in deze tax alert de algemene toepassingsregels weer en gaan we nader in op de bijzondere toepassingsregels voor effectenrekeningen die aangehouden worden door meerdere personen, zoals bijvoorbeeld via een burgerlijke maatschap.